TKB ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK3/20-21 – Khóa 2017,2018 – Dự kiến

THÔNG BÁO

(TKB ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK3/20-21 – Khóa 2017,2018 – Dự kiến)

 

Thời khóa biểu HK3/20-21 – K17

Thời khóa biểu HK3/20-21 – K18

Kế hoạch học tập

Môn học dự kiến HK3/20-21

 

Thời gian đăng ký học phần đợt 1 từ 9g00 ngày 16/4/2021 đến 16g00 ngày 17/4/2021