Thông báo lịch thực tập bài tập tình huống môn An toàn PTN, các lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2020

       Khoa Hóa học                                                                         Tp. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2021

   THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

MÔN AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM KHÓA 2020, NGÀNH CNKT HH

 + Thời gian thực tập: 07h30 - 12h30, ngày 21 tháng 3 năm 2021 (Chủ nhật)

 + Địa điểm: Phòng thí nghiệm Hóa đại cương (lầu 1, tòa nhà A), cơ sở Linh Trung

 - Lớp 20CKH-1: Phòng thực tập số 2

 - Lớp 20CKH-2: Phòng thực tập số 3

 - Lớp 20CKH-3: Phòng thực tập số 4

+ Yêu cầu: SV đọc trước và chuẩn bị tài liệu các bài tập tình huống (GV đã gửi cho các lớp), SV photo đủ bài hướng dẫn và tường trình cho các bài tập tình huống.

+ Trang phục bắt buộc: SV tham gia học phải khoác áo blouse tay dài, mang giày bít mũi (SV trang bị khẩu trang khi học)

   Mọi thắc mắc liên quan, SV gửi email về cho GV phụ trách mỗi lớp.