(Phòng học) TKB ngành CNKTHH HK2/20-21 khóa 2019, 2020

THÔNG BÁO PHÒNG HỌC HK2/20-21

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu sau

Khóa 2019

Khóa 2020

Kế hoạch học tập HK2/20-21

 

Lưu ý:

Khóa 2019

-        Thực tập Hóa lý bắt đầu học từ tuần 11/01/2021

-        BT Hóa Hữu cơ, BT Hóa vô cơ bắt đầu học từ tuần 25/01/2021

-        Lớp 19CKH-3: Tuần 11/01/2021, Giờ BT Hóa vô cơ sẽ học Lý thuyết;

Khóa 2020

-        BT Hóa đại cương bắt đầu học từ tuần 18/01/2021;

-        Lớp 20CKH-1: Hóa đại cương 2 (sáng thứ 3, ngày 12/01/2021) bắt đầu học từ lúc 7g30 tại phòng B.44. Ngày 13/01/2021, lớp nghỉ.