Thời khóa biểu ngành CNKTHH HK2/20-21 khóa 2019, 2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, 2020-2021

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu sau

KHÓA 2019

KHÓA 2020

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Thời gian bắt đầu học kỳ 2, 2020-2021: 11/01/2021

Lưu ý:

- Khóa 2020, thực hiện xác nhận đăng ký học Tin học cơ sở theo link sau ĐĂNG KÝ (hạn chót là 20g00 ngày 02/01/2021)

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

 

Đợt 2:

Đối với khóa 2019, 2020: SV truy cập vào tài khoản portal để kiểm tra thông tin đăng ký học phần.

+ Đăng ký học phần từ 9g00 ngày 07/01/2021 đến 16g00 ngày 08/01/2021

Đối với khóa 2017, 2018, 2019 (học cải thiện, trả nợ)

 

+ Đăng ký học phần từ 9g00 ngày 07/01/2021 đến 16g00 ngày 08/01/2021 (Qua hệ thống portal) (không đăng ký các môn đợt 1)

 

+ Hiệu chỉnh đăng ký học phần từ 9g00 ngày 14/01/2021 đến 16g00 ngày 15/01/2021 (Qua portal) (không điều chỉnh các môn đợt 1)

 

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

 

Đăng ký học lại: SV đăng ký qua hệ thống portal theo khung thời gian đăng ký của từng khóa

 

Đăng ký học cải thiện: SV download mẫu đơn (Mẫu đơn) điền thông tin và nộp tại Văn phòng khoa Hóa (I.59B) theo khung thời gian đăng ký học phần từng khóa ở trên.