Phòng học ngành CNKTHH khóa 2017, 2018 HK2/20-21

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CNKTHH KHÓA 2017,2018 (PHÒNG HỌC)

HỌC KỲ 2, 2020-2021

 

TKB_Khóa_2017

TKB_Khóa_2018

Danh_sách_SV_đã_đăng_ký_HP

 (Đối với SV đăng ký học cải thiện, học vượt sẽ được cập nhật danh sách sau)

 

Lưu ý:

Khóa 2017:

-        Môn CN. Các sản phẩm tẩy rửa ngày 22/12/2020 học tại phòng C.32, các tuần sau học theo TKB;

Khóa 2018:

-        Môn Hóa dược và Thiết kế phân tử trong hóa dược ngày 23/12/2020 học tại Giảng đường 1, các tuần sau học theo TKB;

-        Môn Công nghệ điện hóa ngày 22,23/12/2020 lớp nghỉ. Học bù vào ngày 26/12/2020 từ 7g30-12g00 phòng I.76. Các tuần sau đó học theo TKB;