Thời khóa biểu HK2/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017, 2018

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK2/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017, 2018

 

Thời khóa biểu khóa 2017

Thời khóa biểu khóa 2018

Danh sách môn học mở trong HK2/20-21

Kế hoạch học tập năm học 2020-2021

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

- Đợt 1: các môn học của khóa 2017, 2018:

+ Đăng ký học phần từ 9g00 ngày 16/12/2020 đến 16g00 ngày 18/12/2020 (Qua hệ thống portal)

+ Hiệu chỉnh đăng ký học phần từ 9g00 ngày 23/12/2020 đến 16g00 ngày 25/12/2020 (Qua portal)

- Đợt 2: các môn học của khóa 2019, 2020:

+ Đăng ký học phần từ 9g00 ngày 07/01/2021 đến 16g00 ngày 08/01/2021 (Qua hệ thống portal) (không đăng ký các môn đợt 1)

+ Hiệu chỉnh đăng ký học phần từ 9g00 ngày 14/01/2021 đến 16g00 ngày 15/01/2021 (Qua portal) (không điều chỉnh các môn đợt 1)

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

- Đăng ký học lại: SV đăng ký qua hệ thống portal theo khung thời gian đăng ký của từng khóa

- Đăng ký học cải thiện: SV download mẫu đơn (Mẫu đơn) điền thông tin và nộp tại Văn phòng khoa Hóa (I.59B) theo khung thời gian đăng ký học phần từng khóa ở trên.

 

Lưu ý:

- SV lưu ý các học phần có Thực hành sẽ học vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau khi kết thúc phần lý thuyết của môn học tương ứng) theo dõi file môn học đính kèm.