Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

Phòng học HK3/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Học kỳ 3, 2019-2020 bắt đầu từ ngày 01/6/2020

Phòng học

Danh sách sinh viên đăng ký học phần (tính đến 16g00 ngày 31/5/2020)

 

Lưu ý:

Khóa 2017: Môn Vật liệu vô cơ bắt đầu học từ ngày 10/6/2020

Khóa 2018: BT Hóa phân tích sẽ bắt đầu học từ tuần 08/6/2020 (lịch cụ thể GV dạy lý thuyết sẽ thông báo)

Khóa 2019:

Môn Tin học cơ sở

+ Lớp 19CKH-1: chuyển từ thứ 5 sang thứ 2 (Do trùng giờ học Thực tập Hóa đại cương 1): Lớp C5B (Cô Khánh) học tại phòng 2D; Lớp C5C (Thầy Thông) học tại phòng 1C.

+ Các lớp 19CKH-2 và 19CKH-3: không thay đổi lịch học

Môn Thể dục 2: bắt đầu học từ tuần ngày 08/6/2020.