Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2019-2020 cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                  Số:       /KHTN-ĐT                          TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2019-2020

cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, chương trình Chất lượng cao về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK3/2019-2020 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

-        Đăng ký học phần: Từ 8g00 ngày 30/5/2020 đến 18g00 ngày 31/5/2020 SV đăng nhập vào portal để ĐKHP.

-        Ngày 01/06/2020: Bắt đầu HK3/2019-2020

-        Điều chỉnh ĐKHP: Từ 8g00 ngày 04/6/2020 đến 18g00 ngày 05/6/2020 (trong thời gian này, sv có thể đăng ký thêm hoặc hủy bớt học phần. Sau ngày này tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết).

 

2. Điều kiện đăng ký:

+ Các môn có nhiều hơn 1 lớp: SV lưu ý CHỈ đăng ký 01 lớp (theo mã lớp 1 hoặc 2)

+ Môn Phương pháp nghiên cứu và phát triểnPhát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ được áp dụng chung một danh sách để quá trình giảng dạy không gặp khó khăn.

+ Các môn học đều có 02 lớp, thì SV nên đăng ký cùng một Mã lớp để không ảnh hưởng lịch thực tập kèm theo môn học.

 

ĐĂNG KÝ HỌC TRẢ NỢ (Điểm môn học chưa đạt 5.0)

Áp dụng đăng ký học trả nợ qua Portal, theo danh sách môn học được mở trong HK3/19-20 (học chung khóa sau).

 

ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN (Điểm môn học đã trên 5.0)

-        Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên khóa 2016, 2017, 2018.

-        Thời gian đăng ký: từ 8g00 ngày 01/6/2020 đến 16g00 ngày 01/6/2020

-        Hình thức đăng ký: sinh viên download mẫu đơn và điền đủ thông tin (lưu ý sinh viên ghi rõ mã lớp muốn đăng ký) (Mẫu đơn đăng ký)

-        Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa Hóa, phòng I.59B

- Sinh viên chỉ đăng ký những môn học có mở theo thông báo của thời khóa biểu.

Lưu ý:  

                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG