Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2019-2020 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2019-2020

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi TKB sau

KHÓA 2017

KHÓA 2018

KHÓA 2019

Kế hoạch học tập HK3/19-20

Danh sách học phần mở

Lưu ý:

-        Khóa 2019: Môn “Thực tập Hóa đại cương 1” buổi học tuần đầu sẽ học lý thuyết và sử dụng máy tính theo lịch sau (thời gian bắt đầu 12g30 – 16g30)

+ Lớp 19CKH-1: học vào chiều thứ 7 (ngày 06/6/2020) tại phòng 2A, 2B (lầu 2, Trung tâm Tin học, NVC);

+ Lớp 19CKH-2: học vào chiều thứ 2 (ngày 01/6/2020) tại phòng 1A, 1C (lầu 1, Trung tâm Tin học, NVC);

+ Lớp 19CKH-3: học vào chiều thứ 6 (ngày 05/6/2020) tại phòng 1B, 1D (lầu 2, Trung tâm Tin học, NVC).

Các tuần sau đó học theo lịch của TKB tại Phòng thí nghiệm Hóa đại cương, cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.