Kế hoạch học tập ngành CNKTHH HK2/19-20 (điều chỉnh)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 2, 2019-2020 (Điều chỉnh)

 

Sinh viên theo dõi kế hoạch học tập sau

KHÓA 2019

KHÓA 2016-2018

 

Thời gian học tập trở lại từ ngày 17/02/2020 theo TKB đã thông báo.