Thời khóa biểu (cập nhật và phòng học) ngành CNKTHH trong HK2/19-20

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu (cập nhật và phòng học) ngành CNKTHH trong HK2/19-20

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu có cập nhật và phòng học sau

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Khóa 2019 (lớp 19CKH-3 có cập nhật)

 

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện (cập nhật)

 

Một số lưu ý:

KHÓA 2017

Môn Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ lớp 2 ngày 02/12/2019 bắt đầu học lúc 13g30. Các buổi sau học theo TKB

Các môn chưa có phòng sẽ thông báo sau

 

KHÓA 2018

Môn Thực tập Hóa lý học lý thuyết lúc 8g00-9g30 ngày 06/12/2019 tại Hội trường I

Các môn chưa có phòng sẽ thông báo sau

-  Lớp 18CKH-1:

Môn Hóa Hữu cơ

+ Buổi sáng ngày 03/12/2019 lớp nghỉ, học bù vào chiều cùng ngày (giờ và phòng BT Hóa vô cơ)

+ Buổi chiều ngày 06/12/2019 lớp nghỉ, học bù vào sáng ngày 04/12/2019 (giờ và phòng BT Hóa Hữu cơ)

Môn Các quá trình và thiết bị cơ học ngày 07/12/2019 học tại phòng B.44 (các buổi còn lại thông báo sau)

-  Lớp 18CKH-2

Môn Hóa vô cơ ngày 02/12/2019 bắt đầu học vào lúc 10g00. Các buổi sau học theo TKB

 

KHÓA 2019

-  Lớp 19CKH-2 và 19CKH-3: môn Triết học Mac Lenin bắt đầu học từ ngày 21/12/2019 (do GV có lịch công tác)

-  Các môn chưa có phòng sẽ thông báo sau