Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, HK2/19-20

KHOA HÓA HỌC

 

 

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, HK2/19-20

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi thời khóa biểu theo từng khóa sau:

-        Khóa 2016: Thời khóa biểu

-        Khóa 2017: Thời khóa biểu (Cập nhật lại)

-        Khóa 2018: Thời khóa biểu

-        Khóa 2019: Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập chung

 

Thời gian bắt đầu học kỳ 2, 2019-2020: từ ngày 02/12/2019

 

Lưu ý:

-        Sinh viên khóa 2016, 2017: đăng ký học phần qua portal từ 8g00 ngày 26/11/2019 đến 15g00 ngày 27/11/2019 (sinh viên đăng nhập vào hệ thống portal, chọn mục đăng ký học phần)

         Môn "Thực hành Các phương pháp phổ nghiệm" học vào thứ 5, lịch học cụ thể sẽ được GV thông báo sau

-        Sinh viên khóa 2019: đăng ký môn “Tin học cơ sở” theo link sau: Đăng ký học

Danh sách chia lớp học tin học cơ sở sẽ dựa theo danh sách SV đăng ký, mỗi buổi học có 02 phòng (khoảng 25-30 sinh viên / phòng)

-        Sinh viên lưu ý thời gian bắt đầu môn học được ghi chú trong từng môn

 

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

-        Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 (trừ những môn đã đăng ký qua portal)

-        Thời gian đăng ký: từ 8g00 ngày 26/11/2019 đến 15g00 ngày 27/11/2019

-        Hình thức đăng ký: sinh viên download mẫu đơn và điền đủ thông tin (lưu ý sinh viên ghi rõ mã lớp muốn đăng ký) (Mẫu đơn đăng ký)

-        Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa Hóa, phòng I.59B

-        Lưu ý: sinh viên chỉ đăng ký những môn học có mở theo thông báo của thời khóa biểu.