Thông báo Trợ giảng môn Anh văn chuyên ngành 1 các lớp 19CKH

THÔNG BÁO

V/v Lịch học giờ trợ giảng môn Anh văn chuyên ngành 1 các lớp 19CKH

 

- Thời gian: tiết 10-12, thứ 5 hàng tuần (Bắt đầu từ ngày 19/9/2019)

- Địa điểm: phòng I.78