Thời khóa biểu khóa 2018 ngành CNKTHH, HK1/2019-2020 (Phòng học)

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (PHÒNG HỌC)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

v KHÓA 2018 (Bắt đầu từ ngày 19/8/2019)

Thời khóa biểu (phòng học)

Kế hoạch học tập

Môn “Hóa lý (Điện, động)” của các lớp sẽ học 5 tiết/buổi trong 3 tuần đầu tiên. Các tuần sau sẽ học theo TKB đã thông báo (3 tiết/buổi).

Môn “Thực tập Vật lý đại cương 1” của các lớp trong 02 tuần đầu tiên, học 10 tiết/ngày (sáng, chiều). Các tuần sau đó, học theo TKB đã thông báo, 5 tiết/ngày.

Môn “Hóa polymer và hóa keo” của lớp 18CKH-1 nghỉ học ngày 02/9/2019, học bù vào tiết 4-6, thứ 3, ngày 03/9/2019.

 

Tất cả các thông báo đào tạo của ngành CNKTHH sinh viên theo dõi trên website của khoa Hóa học

http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc