Thời khóa biểu khóa 2017 ngành CNKTHH, HK1/2019-2020 (Phòng học)

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (PHÒNG HỌC)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

v KHÓA 2017 (Bắt đầu từ ngày 19/8/2019)

Thời khóa biểu (phòng học)

Kế hoạch học tập

Môn “Bài tập Các PP phổ nghiệm” sẽ bắt đầu học theo lịch thông báo của GV dạy lý thuyết.

Môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” của:

-        lớp 17CKH-1 và 17CKH-3 bắt đầu học từ tuần 26/8/2019

-        lớp 17CKH-2 bắt đầu học từ ngày 19/8/2019. Ngày 16/9/2019 sinh viên nghỉ để học môn “Thực tập quá trình thiết bị”

Môn “Các PP phổ nghiệm (Phần 1)” của lớp 17CKH-1 ngày 19/8/2019 (thứ 2) học 5 tiết (học bù lễ 02/9). Các tuần sau học bình thường theo TKB.

Môn “Thực tập Hóa Hữu cơ” của lớp 17CKH-3 tuần đầu tiên học 03 bài (gồm bài 1, 2 và 4), riêng bài số 3 sẽ làm vào tuần thứ hai (tuần này chỉ học 1 bài). Các lớp thực tập còn lại vẫn học 2 bài/ngày.

Tất cả các thông báo đào tạo của ngành CNKTHH sinh viên theo dõi trên website của khoa Hóa học

http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc