Thực tập hóa vô cơ, ngành CNKTHH khóa 2017

HỌC THỰC TẬP HÓA VÔ CƠ KHÓA 2017

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Học thực tập Hóa vô cơ khóa 2017

-        Thời gian bắt đầu từ ngày 15/5/2019

-        Địa điểm: phòng thí nghiệm hóa vô cơ, Lầu 2, nhà A, Linh Trung, Thủ Đức

-        Học theo thời khóa biểu từng lớp