Thay đổi phòng học ngành CNKTHH học kỳ 2, 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi phòng học ngành CNKTHH học kỳ 2, 2018-2019

 

Do hiện tại, nhà trường đang bố trí lại phòng học một số môn của ngành CNKTH trong học kỳ 2, năm học 2018-2019. Sinh viên theo dõi thời khóa biểu sau

Áp dụng từ ngày 09/01/2019

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

 

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2019 từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 17/02/2019