Danh sách và phòng học môn Tin học cơ sở HK2/18-19

DANH SÁCH, PHÒNG HỌC MÔN TIN HỌC CƠ SỞ KHÓA 2018

NGÀNH CNKTHH VÀ HÓA VIỆT-PHÁP

 

Sinh viên theo dõi danh sách sau: (Danh sách sinh viên)

Khai giảng Mã lớp Sỉ số Giờ học Phòng máy
05/01/2019 S7A 29 Thứ 7 (07:30 - 11:30) Phòng 1B - 227 NVC
05/01/2019 S7B 30 Thứ 7 (07:30 - 11:30) Phòng 1A - 227 NVC
05/01/2019 C7A 27 Thứ 7 (13:00 - 17:00) Phòng 1B - 227 NVC
05/01/2019 C7B 27 Thứ 7 (13:00 - 17:00) Phòng 1A - 227 NVC
06/01/2019 SNA 22 Chủ Nhật (07:30 - 11:30) Phòng 2D - 227 NVC
06/01/2019 SNB 24 Chủ Nhật (07:30 - 11:30) Phòng 2A - 227 NVC