Học thực tập lớp 16CKH-1, ngành CNKTHH, HK2/18-19

THÔNG BÁO

V/v Học thực tập lớp 16CKH-1, ngành CNKTHH, HK2/18-19

 

Môn Các phương pháp sàng lọc để đánh giá hoạt tính sinh học trong nghiên cứu phát hiện thuốc

- Thời gian: 22/12/2018 (Thứ 7), 23/12/2018 (Chủ nhật), 05/01/2019 (Thứ 7) và 06/01/2019 (chủ nhật)

- Địa điểm: PTN Nghiên cứu Ung thư (G105, nhà G, Linh Trung-Thủ Đức)

- Lịch học cụ thể: gửi thông qua mail lớp

Môn Tổng hợp Hữu cơ

- Thời gian: 12/01/2019 (thứ 7) và 19/01/2019 (thứ 7)

- Thời lượng: 10 tiết/ ngày

- Địa điểm: PTN Hóa Hữu cơ (Lầu 5, nhà G, Linh Trung-Thủ Đức)

Môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên

- Thời gian: 13/01/2019 (chủ nhật) và 20/01/2019 (chủ nhật)

- Thời lượng: 10 tiết/ ngày

- Địa điểm: thông báo sau