Thời khóa biểu và kế hoạch học tập HK2/2018-2019 ngành CNKTHH (cập nhật phòng học)

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu học kỳ, 2018-2019, ngành CNKTHH (cập nhật phòng học)

 

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu sau

Thời gian bắt đầu học kỳ 2: 26/11/2018

Những môn có thời gian bắt đầu trễ hơn sẽ học theo ghi chú trong TKB của từng lớp

Những môn không có ghi chú, vẫn học theo lịch đã thông báo (bắt đầu từ 26/11/2018)

KHÓA 2016

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

KHÓA 2017

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

KHÓA 2018

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

- Lớp 18CKH-1: môn Hóa đại cương 2 (sáng thứ 2, ngày 26/11/2018) sẽ học vào lúc 7h00 tại phòng I.32. Các tuần sau đó học theo TKB đã công bố

- Lớp 18CKH-3: Sinh viên vẫn đi học bình thường và sẽ thông báo phòng học của 2 môn còn thiếu phòng vào sáng thứ 2 (26/11/2018).