• Hội nghị Khoa học trường Lần XIII - năm 2022, Tiểu ban Hóa học
 • Hội thi học thuật
 • Lễ tốt nghiệp Cử nhân Khoa Hóa học, năm 2021 và 2022
 • Định hướng Tân sinh viên Khóa 2021
 • Chào mừng Tân sinh viên khoa Hóa học khóa 2021
 • Trang phục đến trường của sinh viên khoa Hoá học
 • Hội thi học thuật
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp khoa Hóa học, năm 2020
 • Ngày định hướng tân sinh viên khóa 2020
 • Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, lần thứ XI, năm 2020
 • Cuộc thi học thuật Erlen Vàng, lần XI, năm 2019
 • Ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt T9/2019
 • Khoa Hoá học
 • Hội thi Hóa học và Tôi năm 2019 - Giấc mơ Mendeleev
 • Ngày truyền thống khoa Hoá học-năm 2018
 • CLB HOAHOC
 • AUN welcome

V/v đăng ký học lại và học cải thiện trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 cho sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Khoa Hóa học

---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

Số:      /TB-K.HH

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2018 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký học lại và học cải thiện trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 cho sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học về việc đăng ký học lại và học cải thiện các học phần trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. Thời gian đăng ký: 21/11/2018 – 23/11/2018.
 2. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn trực tiếp (Mẫu đơn sinh viên tải theo đường link sau: http://tinyurl.com/mau-don-dk-hoc-phan).
 3. Thời khóa biểu: sinh viên theo dõi thời khóa biểu theo link sau: http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc/hoc-tap/thoi-khoa-bieu/1430-thoi-khoa-bieu-va-ke-hoach-hoc-tap-hk2-2018-2019-nganh-cnkthh-du-kien

    4. Địa điểm đăng ký: tại văn phòng khoa Hóa (phòng I.59B).

 

Sinh viên lưu ý: chỉ đăng ký những môn có trong Thời khóa biểu đã thông báo. Sinh viên ghi rõ vào đơn đăng ký mã lớp mà mình muốn đăng ký.

 

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo trên.

 

 

P.Trưởng khoa Hóa học

 

 

Nguyễn Công Tránh

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

7685175
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
195
9639
25721
7685175