Thời khóa biểu và kế hoạch học tập HK2/2018-2019 ngành CNKTHH (dự kiến)

THỜI KHÓA BIỂU, KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2, 2018-2019 (DỰ KIẾN)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Khoa Hóa thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH thời khóa biểu, kế hoạch học tập của HK2/2018-2019 như sau:

- Thời gian bắt đầu học kỳ 2: 26/11/2018

Khóa 2016

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

Khóa 2017

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

Khóa 2018

Thời khóa biểu

Kế hoạch học tập

 

Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo để cập nhật phòng học