Thay đổi giờ học môn Hóa lý (phần Điện hóa học) của lớp 17CKH-2

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi giờ học môn Hóa lý (phần Điện hóa học) của lớp 17CKH-2

 

Do Giảng viên phụ trách môn học có lịch giảng dạy nên môn Hóa lý (phần Điện hóa học) do PGS.TS. Lê Mỹ Loan Phụng dạy lớp 17CKH-2 sẽ được thay đổi như sau

- Thời gian: tiết 4-6 sáng thứ 3

- Địa điểm: phòng I.78

Bắt đầu học từ ngày 02/10/2018

Học phần Nhiệt động vẫn học theo thời khóa biểu cũ