Lịch học môn thực tập Quá trình và thiết bị (khóa 2016)

THÔNG BÁO

V/v Lịch học môn thực tập Quá trình và thiết bị (khóa 2016) 

 

Sinh viên khóa 2016 học môn Thực tập Quá trình và thiết bị như sau:

Thời gian: Học vào thứ 7 hàng tuần các ngày 20/10/2018, 27/10/2018, 03/11/2018, 24/11/2018 và 01/12/2018

Địa điểm: PTN trọng điểm dầu khí, phòng 119, nhà B2, trường ĐH Bách Khoa, Lý Thường Kiệt, Q10

Lớp trưởng chuẩn bị tài liệu môn học trước khi đến lớp