Môn Anh văn chuyên ngành 1 khóa 2018_HK1_2018-2019

THÔNG BÁO

V/v Môn Anh văn chuyên ngành 1 khóa 2018

 

Từ tuần 7 (từ ngày 01/10/2018) môn Anh văn chuyên ngành 1 của lớp 18CKH-1 và 18CKH-2 sẽ do TS. Nguyễn Tuyết Phương giảng dạy theo thời khóa biểu đã thông báo

- Lớp 18CKH-1: tiết 1-3, phòng I.76

- Lớp 18CKH-2: tiết 4-6, phòng I.32

Riêng lớp 18CKH-3 vẫn học theo lịch học từ đầu học kỳ