Thông báo lịch học bù ngành CNKTHH_HK1_2018-2019

THÔNG BÁO HỌC BÙ NGÀNH CNKTHH

 

Khóa 2017

Lớp 17CKH-2 học bù môn Hóa keo và polyme vào ngày 02/10/2018 (Thứ 3) (Tiết 7-9) (Do tuần cuối cùng GV có lịch công tác) (Phòng sẽ thông báo sau)

Khóa 2018

Lớp 18CKH-3 học bù Bài tập Hóa đại cương 1 vào ngày 24/9/2018 (Thứ 2) (Từ 8g00-12g00) (Bù tuần nghỉ lễ 02/9) (Phòng học I.76)