Môn học ngành CNKTHH khóa 2016 (HK1/2018-2019)

THÔNG BÁO MÔN HỌC NGÀNH CNKTHH KHÓA 2016

 

Môn Thực tập Hóa Hữu cơ học vào thứ 3 hàng tuần bắt đầu học từ 02/10/2018 tại PTN Hóa Hữu cơ (Lầu 5, nhà C22, cơ sở Linh Trung)

Môn Thực tập Quá trình & thiết bị học vào thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 06/10/2018 tại PTN Trọng điểm dầu khí, phòng 119, nhà B2, trường ĐHBK, Lý Thường Kiệt, Q.10