Thời khóa biểu môn Giới thiệu ngành Hóa học, HK1/18-19, ngành CNKT HH và HH Việt Pháp

Khoa Hóa học                                                                       TP. HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

(Đối với sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Hóa học hệ Việt Pháp)

   Như thông báo trước, môn học Giới thiệu ngành Hóa học sẽ học vào thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 08/9/2018.

Sinh viên liên quan môn học này xem thời khóa biểu chi tiết theo link tại đây

Môn học có làm việc theo nhóm, sinh viên đi học theo nhóm và xem danh sách chia nhóm tại link bên dưới:

                                 DANH SÁCH NHÓM MÔN GTN

Đề nghị tất cả sinh viên có liên quan thực hiện theo thông báo trên.

Mọi thắc mắc, sinh viên gởi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.