Thông báo thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/2023-2024 (Cập nhật phòng học)

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/2023-2024 (Cập nhật phòng học)

 

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học theo dõi thời khóa biểu như sau:

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ...

Cập nhật thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

THÔNG BÁO

V/v cập nhật thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

 

Do lịch công tác của GV, vì vậy thời khóa biểu của môn Các phương pháp phổ nghiệm (Phần A) có điều chỉnh và tăng cường thêm buổi trong tuần. Sinh viên theo dõi thời khóa biểu

... Đọc thêm: Cập nhật thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ...

Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

THÔNG BÁO

Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

 

Sinh viên theo dõi TKB có phòng học sau:

... Đọc thêm: Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa...

Thông báo đăng ký học phần HK1/2023-2024 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần HK1/2023-2024 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Sinh viên theo dõi thông báo đăng ký học phần sau: Thông

... Đọc thêm: Thông báo đăng ký học phần HK1/2023-2024 ngành...

Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/2023-2024

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/2023-2024

 

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học theo dõi thời khóa biểu trong HK1/23-24 như sau

-

... Đọc thêm: Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học...

Thông báo TKB ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK3/22-23 khóa 2019, 2022

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK3/22-23 (PHÒNG HỌC)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2019, 2022

 

... Đọc thêm: Thông báo TKB ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8819750
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2360
24747
127885
8819750