Thông báo Thời khóa biểu (cập nhật phòng học) ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Học kỳ 2, năm học 2023-2024

   Khoa Hóa học                                                                   

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

... Đọc thêm: Thông báo Thời khóa biểu (cập nhật phòng học)...

Thông báo phòng học ngành CNKTHH HK2/2023-2024 khóa 2021

THÔNG BÁO

v/v Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK2/23-24 khóa 2021

 

Sinh viên ngành CNKTHH khóa 2021 theo dõi phòng học

... Đọc thêm: Thông báo phòng học ngành CNKTHH HK2/2023-2024...

Thông báo V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK2/2023-2024

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK2/2023-2024

 

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học theo dõi thời khóa biểu trong HK2/2023-2024 sau:

... Đọc thêm: Thông báo V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ...

Thông báo thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/2023-2024 (Cập nhật phòng học)

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK1/2023-2024 (Cập nhật phòng học)

 

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học theo dõi thời khóa biểu như sau:

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ...

Cập nhật thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

THÔNG BÁO

V/v cập nhật thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

 

Do lịch công tác của GV, vì vậy thời khóa biểu của môn Các phương pháp phổ nghiệm (Phần A) có điều chỉnh và tăng cường thêm buổi trong tuần. Sinh viên theo dõi thời khóa biểu

... Đọc thêm: Cập nhật thời khóa biểu ngành Công nghệ Kỹ...

Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

THÔNG BÁO

Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2021 HK1/23-24

 

Sinh viên theo dõi TKB có phòng học sau:

... Đọc thêm: Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12270646
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
7488
95901
540922
12270646