Kết quả xét làm đề tài tốt nghiệp HK2/15-16

Khoa Hóa học                               Tp. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2016

               THÔNG BÁO

V/v kết quả xét làm đề tài tốt nghiệp HK2, năm học 2015-2016

Dựa vào kết quả xét duyệt của các chuyên ngành, khoa công bố kết quả xét làm đề tài tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2015-2016.

Sinh viên theo dõi danh sách chi tiết theo các file đính kèm bên dưới.

Kết quả xét ĐTTN_CN Hóa hữu cơ

Kết quả xét ĐTTN_CN Hóa lý

Kết quả xét ĐTTN_CN Hóa Phân tích

Kết quả xét ĐTTN_CN Hóa Vô cơ và ƯD

Kết quả xét ĐTTN_CN Hóa Polyme

Kết quả xét ĐTTN_CN Hóa Dược

Khoa sẽ điều chỉnh đăng ký học phần KLTN và TLTN của SV theo kết quả trên.

Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ khoa Hóa (gặp cô Thảo Ly: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                                                                          -ThaoLy-