Môn An toàn phòng thí nghiệm dành cho khóa 2015, HK2/15-16

                    THÔNG BÁO

Trong học kỳ 2, NH 2015-2016 BCN Khoa tiếp tục mở môn An toàn Phòng thí nghiệm dành cho SV hóa học khóa 2015. Sinh viên lưu ý lịch học như sau:

+ Sáng thứ 3, tiết 1-4, phòng E105 : Lớp 15HOH1 và 15HOH-CNTN

+ Chiều thứ 3, tiết 6-9, phòng E105: Lớp 15HOH2 và 15HOH-Pháp

Thời gian bắt đầu: từ tuần 22/02/2016

Vì môn Cơ sở Hóa lượng tử sẽ bắt đầu từ tuần 21/03/2016 cho tất cả các lớp nên thời gian tuần 1-4 sẽ học môn An toàn PTN.

Yêu cầu SV theo dõi lịch học và đi học đầy đủ đúng lịch trên.

                                                    -BCN Khoa-