Thông báo nhóm BT, TH những sinh viên luân chuyển ra hệ chính quy khóa 2017

THÔNG BÁO NHÓM BT, TH NHỮNG SINH VIÊN LUÂN CHUYỂN SANG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2017

Bắt đầu từ tuần sau (17/9/2018), những sinh viên luân chuyển ra hệ chính quy khóa 2017 sẽ đi học thực hành và bài tập theo đúng nhóm đã phân bên dưới.

STT MSSV Họ lót Tên Nhóm
1 1714251 Phạm Minh Khoa 17HOH1A
2 1714308 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17HOH1A
3 1714213 Phương Bảo Duy 17HOH1A
4 1714305 Phạm Thị Như Ngọc 17HOH1A
5 1714221 Nguyễn Hoàng 17HOH1B
6 1714343 Lê Minh Quang 17HOH1B
7 1714202 Nguyễn Trần Nguyên Đức 17HOH1B
8 1714393 Nguyễn Phú Minh Triết 17HOH1B