Kế hoạch thu học phí ngành CNKTHH-Khóa 2016

 

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình Chất lượng cao – Khóa 2016

 

Kế hoạch thu học phí cụ thể, sinh viên theo dõi link sau:

Kế hoạch thu học phí khóa 2016