lỗi
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 420

Thời khóa biểu

Thông báo lịch học các môn mở bổ sung

26 Tháng 2 2018
Thông báo lịch học các môn mở bổ sung

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC MÔN MỞ BỔ SUNG - Chiết bằng dung môi: thứ 7, tiết 1-3, phòng F205B - Phân tích polyme: thứ 4, tiết 7-9, phòng F.303...

Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 có phòng học

18 Tháng 1 2018
Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 có phòng học

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 CÓ PHÒNG HỌC - Khóa 2015 - Khóa 2015 +2016-CNTN - Khóa 2016 - Khóa 2016-trả nợ - Việt-Pháp Lưu ý: - Thời...

Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 (cập nhật)

13 Tháng 1 2018
Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 (cập nhật)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 (CẬP NHẬT) - Khóa 2015 - Khóa 2016 - Việt-Pháp Học kì II/2017-2018 bắt đầu từ ngày 22/1/2018.

Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 khóa 2015, 2016 và Việt-Pháp (dự kiến)

22 Tháng 12 2017
Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 khóa 2015, 2016 và Việt-Pháp (dự kiến)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 (DỰ KIẾN) Dưới đây là thời khóa biểu dự kiến học kì II năm học 2017-2018 của khóa 2015, khóa 2016, Việt-Pháp và...

Thông báo lịch học bài tập hóa hữu cơ 2 và bài tập hóa lý 2

18 Tháng 9 2017
Thông báo lịch học bài tập hóa hữu cơ 2 và bài tập hóa lý 2

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 2 VÀ BÀI TẬP HÓA LÝ 2    Vì lý do không có phòng cho nên lịch học bài tập có...

Lịch thi

Thông báo lịch thi môn Thực tập hóa lý 2 (mới)

29 Tháng 12 2017
Thông báo lịch thi môn Thực tập hóa lý 2 (mới)

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN THỰC TẬP HÓA LÝ 2 - Thời gian: 7h30, ngày 05/1/2018 - Địa điểm: Giảng đường 1

Thông báo báo cáo cuối kỳ GTN Hóa học đợt 2

14 Tháng 12 2017

Khoa Hóa học                                                  Tp. HCM, ngày...

Thông báo báo cáo cuối kỳ môn GTN- Ngành Hóa học và ngành CNKT Hóa học/ Học kỳ 1, năm học 2017-2018

30 Tháng 11 2017

Khoa Hóa học                                                      ...

Thông báo thời gian báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kĩ thuật Hóa học

22 Tháng 11 2017

Khoa Hóa học THÔNG BÁO V/v thời gian báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học và ngành CNKT Hóa học Học kỳ 1, NH 2017-2018    ...

Thông báo v/v báo cáo giữa kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học Học kỳ 1, năm học 2017-2018

09 Tháng 10 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN              KHOA KHÓA HỌC                    ***        ...

Điểm thi

TỔNG KẾT ĐIỂM MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2017, HK1/17-18

06 Tháng 2 2018

Khoa Hóa học                                                       ...

Thông báo ký tên bảng điểm Giới thiệu ngành Hóa học K2017

23 Tháng 1 2018

    Khoa Hóa học                                                   ...

Thông báo điểm thi khoá 2015, học kỳ 1, năm học 2017-2018

05 Tháng 1 2018

THÔNG BÁO ĐIỂM THI KHOÁ 2015, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018   Hoá lý 1 Hoá Hữu cơ 1 Hoá Hữu cơ 2 (Thầy Hiếu) Hoá Hữu cơ 2...

Điểm thi giữa kỳ môn giới thiệu ngành HK1/17-18

28 Tháng 11 2017

ĐIỄM THI GIỮA KỲ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 Sinh viên theo dõi điểm thi giữa kỳ môn Giới thiệu ngành theo link điểm dưới...

Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

10 Tháng 2 2017
Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ I/2016-2017 Hoahuuco2 Hoahuuco1 Hoavoco1

Thông báo khác

Thông báo v/v điều chỉnh phòng học môn Phổ nghiệm B ngày thứ 2

14 Tháng 3 2018
Thông báo v/v điều chỉnh phòng học môn Phổ nghiệm B ngày thứ 2

THÔNG BÁO v/v điều chỉnh phòng học môn Phổ nghiệm B ngày thứ 2 Từ tuần sau (19/3/2018), lớp phổ nghiệm B (ngày thứ 2) sẽ học tại phòng E.403...

Thông báo lịch học phần Nhiệt động môn Hóa lý 1

14 Tháng 3 2018
Thông báo lịch học phần Nhiệt động môn Hóa lý 1

THÔNG BÁO LỊCH HỌC PHẦN NHIỆT ĐỘNG MÔN HÓA LÝ 1    Do GV dạy phần Nhiệt động của môn Hóa lý 1 bận việc vào ngày thứ 5 nên...

Thông báo v/v học bù môn Hóa phân tích 1 HK II/2017-2018

14 Tháng 3 2018
Thông báo v/v học bù môn Hóa phân tích 1 HK II/2017-2018

THÔNG BÁO v/v học bù môn Hóa phân tích 1 Thời gian: từ 8h00-11h00, ngày 18/3, 25/3, 01/4, 08/4/2018 Địa điểm: F.304 (CS Nguyễn Văn Cừ)

Thông báo v/v điều chỉnh phòng học môn Tổng hợp hữu cơ ngày 17/3/2018

06 Tháng 3 2018
Thông báo v/v điều chỉnh phòng học môn Tổng hợp hữu cơ ngày 17/3/2018

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh phòng học môn Tổng hợp hữu cơ ngày 17/3/2018    Ngày 17/3/2018, phòng Khảo thí mượn phòng học để tổ chức thi nên môn Tổng...

Thông báo thời gian học bài tập Hóa hữu cơ 1, hóa hữu cơ 2, hóa vô cơ 2

05 Tháng 3 2018
Thông báo thời gian học bài tập Hóa hữu cơ 1, hóa hữu cơ 2, hóa vô cơ 2

THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌC BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 1, HÓA HỮU CƠ 2, HÓA VÔ CƠ 2 - Bài tập hóa hữu cơ 1, hóa hữu cơ 2: thời...

Thông báo nghỉ học môn Hóa phân tích 1 ngày 28/2/2018

27 Tháng 2 2018
Thông báo nghỉ học môn Hóa phân tích 1 ngày 28/2/2018

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HÓA PHÂN TÍCH 1 NGÀY 28/2/2018 Ngày 28/2/2018, môn Hóa phân tích 1 được nghỉ. Tuần sau, học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Thông báo kết quả xét làm đề tài tốt nghiệp HK II/2017-2018

27 Tháng 2 2018
Thông báo kết quả xét làm đề tài tốt nghiệp HK II/2017-2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HK II/2017-2018 Chuyên ngành Hóa hữu cơ Chuyên ngành Hóa lý Chuyên ngành Hóa phân tích Chuyên ngành Hóa vô...

Thông báo v/v học Phổ nghiệm A lớp 15HOH-TN và 16HOH-TN ngày 3/3 và 10/3/2018

26 Tháng 2 2018
Thông báo v/v học Phổ nghiệm A lớp 15HOH-TN và 16HOH-TN ngày 3/3 và 10/3/2018

THÔNG BÁO v/v học Phổ nghiệm A lớp 15HOH-TN và 16HOH-TN ngày 3/3 và 10/3/2018 Do ngày 17/3 và 24/3, GV dạy Phổ nghiệm A có việc bận nên sẽ...

Thông báo v/v nghỉ học môn Hóa học nano ngày 2/3/2018

26 Tháng 2 2018
Thông báo v/v nghỉ học môn Hóa học nano ngày 2/3/2018

THÔNG BÁO V/V NGHỈ HỌC MÔN HÓA HỌC NANO NGÀY 2/3/2018 Thứ 6 (2/3/2018), môn Hóa học nano được nghỉ. Tuần sau học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Thông báo danh sách sinh viên đã thực hiện đăng kí ĐTTN HK II/2017-2018

31 Tháng 1 2018
Thông báo danh sách sinh viên đã thực hiện đăng kí ĐTTN HK II/2017-2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HK II/2017-2018 Danh sách Lưu ý: Sinh viên đã nộp đơn xét làm ĐTTN thì...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (08) 38354394 - (08) 38304380

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1255743
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2598
16109
36109
1255743