lỗi
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 420

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu-HK3/2016-17-Ngành CNKTHH

29 Tháng 3 2017

THỜI KHÓA BIỂU-HK3/2016-17 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Sinh viên theo dõi link thông báo sau: Thời khóa biểu

Thông báo v/v mở học phần Vật liệu vô cơ

10 Tháng 3 2017
Thông báo v/v mở học phần Vật liệu vô cơ

THÔNG BÁO V/v mở học phần Vật liệu vô cơ trong HK II/2016-2017 Sau khi xem xét, phòng Đào tạo đã đồng ý mở học phần Vật liệu vô cơ...

Thông báo lịch học môn Tổng hợp hữu cơ

03 Tháng 3 2017
Thông báo lịch học môn Tổng hợp hữu cơ

THÔNG BÁO V/v mở học phần Tổng hợp hữu cơ trong HK II/2016-2017 Sau khi xem xét, phòng Đào tạo đã đồng ý mở học phần Tổng hợp hữu cơ...

Thông báo lịch học môn Phân tích polyme HK II/2016-2017

21 Tháng 2 2017
Thông báo lịch học môn Phân tích polyme HK II/2016-2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN PHÂN TÍCH POLYME - Thời gian: thứ 6, tiết 10-11 - Phòng học: F.303 Thời gian bắt đầu: 24/02/2017

Thông báo thời khóa biểu HK II/2016-2017 lớp 14HOH-TN

20 Tháng 2 2017
Thông báo thời khóa biểu HK II/2016-2017 lớp 14HOH-TN

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2016-2017 LỚP 14HOH-TN Thời khóa biểu HK II/16-17

Lịch thi

Thông báo kế hoạch thi thực tập Hóa đại cương 1

19 Tháng 5 2017
Thông báo kế hoạch thi thực tập Hóa đại cương 1

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỰC TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG 1 - Thời gian: thứ 2, ngày 29/5/2017 Kế hoạch chi tiết

Thông báo lịch thi cuối HK II/2016-2017 môn Hóa xúc tác

03 Tháng 5 2017
Thông báo lịch thi cuối HK II/2016-2017 môn Hóa xúc tác

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HK II/2016-2017 MÔN HÓA XÚC TÁC - Thời gian: 7h15, ngày 16/5/2017 (thứ 3) - Địa điểm: phòng C.23 Lưu ý: Lớp CNTN và lớp...

Thông báo lịch thi cuối kì môn Ứng dụng vi tính trong hóa học HK II/2016-2017

26 Tháng 4 2017
Thông báo lịch thi cuối kì môn Ứng dụng vi tính trong hóa học HK II/2016-2017

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KÌ MÔN ỨNG DỤNG VI TÍNH TRONG HÓA HỌC - Thời gian: Thứ 7, ngày 29/4/2017 lúc 8h00 - Địa điểm: phòng TT B40b

Thông báo lịch thi giữa kì môn Hóa hữu cơ 2

14 Tháng 4 2017
Thông báo lịch thi giữa kì môn Hóa hữu cơ 2

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KÌ MÔN HÓA HỮU CƠ 2 - Thời gian: 15h00, thứ 6, ngày 21/4/2017 - Địa điểm: phòng E.403

Thông báo lịch thi giữa HK II/2016-2017 môn Ứng dụng vi tính trong hóa học

03 Tháng 4 2017
Thông báo lịch thi giữa HK II/2016-2017 môn Ứng dụng vi tính trong hóa học

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HK II/2016-2017 MÔN ỨNG DỤNG VI TÍNH TRONG HÓA HỌC Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 08/4/2017 Địa điểm: phòng B40b

Điểm thi

Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

10 Tháng 2 2017
Thông báo điểm thi cuối HK I/2016-2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI HỌC KÌ I/2016-2017 Hoahuuco2 Hoahuuco1 Hoavoco1

Bảng điểm môn Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Hóa học - khóa 2016

09 Tháng 2 2017

Bộ phận phụ trách môn học Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học thông tin đến Sinh viên kết quả môn học như sau: 1....

Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn hóa phân tích 1

18 Tháng 1 2017
Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn hóa phân tích 1

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA HK I/16-17 MÔN HÓA PHÂN TÍCH 1 Điểm GK hóa phân tích 1

Thông báo điểm kiểm tra 2 môn lý thuyết đối xứng và lý thuyết nhóm ứng dụng trong hóa học

16 Tháng 11 2016
Thông báo điểm kiểm tra 2 môn lý thuyết đối xứng và lý thuyết nhóm ứng dụng trong hóa học

THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA 2 MÔN LÝ THUYẾT ĐỐI XỨNG VÀ LÝ THUYẾT NHÓM ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC Điểm kiểm tra lần 2

Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn Cơ chế phản ứng 2

09 Tháng 11 2016
Thông báo điểm thi giữa HK I/16-17 môn Cơ chế phản ứng 2

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA HK I/16-17 MÔN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 2 Điểm thi giữa kì

Thông báo khác

Thông báo nghỉ học thực tập Hóa phân tích 2 nhóm 5 ngày 27/5/2017

25 Tháng 5 2017
Thông báo nghỉ học thực tập Hóa phân tích 2 nhóm 5 ngày 27/5/2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH 2 NHÓM 5 NGÀY 27/5/2017    Thứ 7, ngày 27/5/2017, nhóm 5 thực tập Hóa phân tích 2 sẽ nghỉ học...

Thông báo nghỉ học môn Các phương pháp phân tích vật liệu và Hóa học chất rắn

25 Tháng 5 2017
Thông báo nghỉ học môn Các phương pháp phân tích vật liệu và Hóa học chất rắn

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LIỆU VÀ HÓA HỌC CHẤT RẮN    Thứ 7, ngày 27/5/2017, trường tổ chức thi tuyển sinh Phổ thông...

Thông báo điều chỉnh lịch học môn Chiết bằng dung môi và Vật liệu vô cơ

23 Tháng 5 2017
Thông báo điều chỉnh lịch học môn Chiết bằng dung môi và Vật liệu vô cơ

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC MÔN CHIẾT BẰNG DUNG MÔI VÀ VẬT LIỆU VÔ CƠ Ngày 27.5.2017, trường có tổ chức thi tuyển sinh Phổ thông năng khiếu, do...

Thông báo điều chỉnh phòng học môn Thực phẩm chức năng ngày 26.5.2017

23 Tháng 5 2017
Thông báo điều chỉnh phòng học môn Thực phẩm chức năng ngày 26.5.2017

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC MÔN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NGÀY 26.5.2017 Ngày 26.5.2017, môn Thực phẩm chức năng sẽ học tại phòng E.403. Tuần sau, học bình thường...

Thông báo điều chỉnh phòng thi môn Hóa học nước thải - kỹ thuật xử lý nước

23 Tháng 5 2017
Thông báo điều chỉnh phòng thi môn Hóa học nước thải - kỹ thuật xử lý nước

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÒNG THI MÔN HÓA HỌC NƯỚC THẢI - KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC Ngày 27.5.2017, trường có tổ chức thi tuyển sinh Phổ thông năng khiếu....

Thông báo v/v điều chỉnh phòng học lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2

19 Tháng 5 2017
Thông báo v/v điều chỉnh phòng học lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh phòng học lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2 - Ngày 21/5/2017, lúc 12h30, lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2 sẽ chuyển...

Thông báo v/v học lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2 ngày 21/5/2017

16 Tháng 5 2017
Thông báo v/v học lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2 ngày 21/5/2017

THÔNG BÁO V/v học lý thuyết thực tập Hóa phân tích 2 Ngày 21/5/2017, lúc 12h30, tất cả sinh viên đăng kí môn thực tập Hóa phân tích 2 phải...

Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường HK II/2016-2017

15 Tháng 5 2017
Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường HK II/2016-2017

THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường HK II/2016-2017 Thông báo chi tiết

Thông báo lịch học bài tập Hóa lý 1 nhóm 4 ngày 16/5/2017

15 Tháng 5 2017
Thông báo lịch học bài tập Hóa lý 1 nhóm 4 ngày 16/5/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÀI TẬP HÓA LÝ 1 NHÓM 4 NGÀY 16/5/2017 Ngày 16/5/2017, nhóm 4 sẽ học bài tập Hóa lý 1 từ tiết 1 đến tiết 4....

Thông báo lịch học bù môn Các phương pháp sàng lọc để đánh giá hoạt tính sinh học trong nghiên cứu phát hiện thuốc (lớp thường)

11 Tháng 5 2017
Thông báo lịch học bù môn Các phương pháp sàng lọc để đánh giá hoạt tính sinh học trong nghiên cứu phát hiện thuốc (lớp thường)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN THUỐC - Thời gian: thứ 2, ngày...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (08) 38354394 - (08) 38304380

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

705947
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1284
8151
36601
705947