THÔNG BÁO lịch thi giữa kỳ - HK1/2017-2018 - Ngành CNKTHH (Cập nhật phòng thi)

THÔNG BÁO

lịch thi giữa kỳ - HK1/2017-2018 - Ngành CNKTHH (Cập nhật phòng thi)Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên thuộc chương trình chất lượng ngành CNKTHH lịch thi giữa kỳ (cập nhật phòng thi) như sau:

Khóa 2016

Khóa 2017

Sinh viên chú ý kỹ thời gian, địa điểm thi giữa kỳ, mang thẻ sinh viên (Hoặc CMND) khi dự thi, có mặt ở phòn thi trước 15 phút.