Thông báo Học môn Thực tập Hóa đại cương 1, ngành CNKTHH, khóa 2017

THÔNG BÁO

V/v Học môn Thực tập Hóa đại cương 1, ngành CNKTHH, khóa 2017

 

Môn thực tập hóa đại cương 1 ngành CNKTHH, lớp 17CKH sẽ bắt đầu học buổi đầu tiên theo lịch sau:

- Lớp 17CKH-1: sáng thứ 5 ngày 12/4/2018, phòng I.78 (từ 07g30)

- Lớp 17CKH-2: chiều thứ 5 ngày 12/4/2018, phòng I.78 (từ 12g30)

- Lớp 17CKH-3: chiều thứ 6 ngày 13/4/2018, phòng I.78 (từ 12g30)

Sinh viên mang theo laptop để thuận tiện trong việc thực hành trên máy tính

Đề nghị sinh viên đi học đúng giờ, trễ 15 phút xem như vắng không phép

Sinh viên liên hệ quầy giáo trình tại cơ sở NVC để mua giáo trình cho buổi học