Thông báo phòng học môn An toàn phòng thí nghiệm, ngành CNKTHH, khóa 2017

Thông báo phòng học môn An toàn phòng thí nghiệm, ngành CNKTHH, khóa 2017

 

Thời gian: 7g30 ngày 18/3/2018

Địa điểm: phòng thí nghiệm Hóa đại cương, nhà A, lầu 1, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

Phòng học 1: 17CKH-1

Phòng học 2: 17CKH-2

Phòng học 3: 17CKH-3