Tổ chức hoạt động ngoại khoá Teambuilding ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức hoạt động ngoại khoá Teambuilding ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, năm học 2017-2018)

 

Nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng tinh thần đoàn kết và chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học. Khoa Hoá học thông báo đến sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học như sau:

1. Nội dung: tham gia hoạt động ngoại khoá teambuilding

2. Đối tượng tham gia: bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành CNKTHH (khoá 2016 và 2017)

3. Thời gian, địa điểm:

-       Thời gian: 31/3/2018 và 01/4/2018

-       Địa điểm: thông báo sau

4. Kinh phí: thông báo sau