Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh (khóa 2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀNH CNKTHH - HK2/17-18

 

Danh sách chia lớp và kết quả thi khóa 2017

17CKH-1

17CKH-2

17CKH-3