Thông báo đánh giá năng lực Tiếng Anh ngành CNKTHH (khóa 2016 và 2017)-HK2/2017-2018

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Khoa Hóa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/V đánh giá năng lực Tiếng Anh

 

Để thuận lợi cho công tác triển khai giảng dạy tích hợp tiếng Anh chuyên ngành - ngành CNKTHH khóa K2017, Khoa Hóa học tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng anh của SV khóa K2017 như sau:

1/ Thời gian: 07/01/2018 (chủ nhật)

2/ Địa điểm: Giảng đường 1(cơ sở NVC)

3/ Nội dung thi:

- Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho các sinh viên cho K2017 được thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Bài thi trắc nghiệm với tổng thời lượng của bài thi là 120 phút (mức kỳ vọng: TOEIC: 450-500, IELTS: 4.0-4.5).

- Kết cấu của bài thi bao gồm 2 phần với 200 câu hỏi như sau:

Nghe hiểu

100 câu

Hình ảnh

10 câu

Hỏi và Trả lời

30 câu

Hội thoại

30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đoạn thông tin ngắn

30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đọc hiểu

100 câu

Hoàn thành câu

40 câu

Hoàn thành đoạn văn

12 câu

Đoạn đơn

Đoạn kép

28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)
20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

* Đối với sinh viên khóa 2016 ngành CNKTHH

Khoa Hóa tiến hành đánh giá năng lực Tiếng Anh theo định kỳ để theo dõi quá trình học Tiếng Anh của sinh viên.

1/ Thời gian: 07/01/2018

2/ Địa điểmGiảng đường 1(cơ sở NVC)

3/ Nội dung thi: (tương tự nội dung đánh giá năng lực của khóa 2017)

 Đây là nội dung bắt buộc đối với tất cả sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao ngành CNKTHH, đề nghị sinh viên tham gia đầy đủ và đúng thời gian như thông báo.

Link thông báo