Lịch thi kết thúc môn - Môn Phân tích dụng cụ - LabScienceTrading khóa 1

Môn học Phân tích dụng cụ (Instrumental Analysis) của lớp 15LST, khóa 1 sẽ thi kết thúc môn vào thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thời gian: Từ 18h30 - 19h30, Thứ bày, ngày 19 tháng 09 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng I24, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)

3. Lưu ý:

- Học viên có mặt 15 phút trước giờ thi

- Thời gian làm bài 60 phút, không được sử dụng tài liệu

- Sau khi kết thúc phần thi, Học viên ở lại để sinh hoạt lớp.