Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu khóa 01/2015, chương trình Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và Ứng dụng thương mại (Lab Science Trading)

Các học viên lưu ý và thực hiện đúng theo kế hoạch học tập

 

1. Giới thiệu chi tiết chương trình đào tạo

(Thông tin chung, Mục tiêu đào tạo, Thời gian đào tạo, Chương trình đào tạo, Điều kiện ngoại ngữ đầu ra, Tổ chức giảng dạy, Xét tốt nghiệp và cấp bằng, Xử lý học vụ, Những thay đổi trong quá trình đào tạo, Học phí, Nhiệm vụ và Quyền lợi của Học viên)

2. Thời khóa biểu Học kỳ I, II - khóa tuyển 01/2015

 

 

CONTACT INFORMATION

FACULTY OF CHEMISTRY - VNUHCM - UNIVERSITY OF SCIENCE

Address: 227 Nguyen Van Cu, District 5, HCMC.

Tel: (+848) 38354394 - (+848) 38304380

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

SITE VISITOR

3737273
Today
This week
This month
All
1094
3465
101734
3737273